Change Edition

Andrée Schaus- Reisen feiert 85. GebuertsdagRéiden/Atert: Zënter November 2020 gett d’Andrée Schaus- Reisen mat hirem Mann Jhängy am Home pour personnes agées zu Réiden/Atert ganz gut versuergt. Bei gudder Gesondheet konnt d’Jubilarin viru kurzem och do hiren 85. Gebuertsdag feieren. Fir den Éierendag ganz besonnesch ervirzestreichen, war de Buergermeeschter Henri Gerekens mat enger Reih Conseillers beim Andrée Reisen virstellig, fir dem Gebuertdagskand mat engem schéinen Blummenarrangement am Numm vun der Gemeng Réiden/Atert die allerbäscht Gléckwënsch ze iwerbrëngen. A senger Laudatio huet de Buergermeeschter dat aktivt Berufs- a Veräinsliewen vun der Jubilarin zesummen mat hirem Mann Jhängy an der Gemeng besonnesch ervirgestrach. Seitens der Direktioun vum Haus huet den Dany Oestreicher mat sengem Team sech de Gléckwënsch, verbonnen mat der Iwerrreechung vun herrlichen Orchideen och ganz gaeren ugeschloss. D’Andrée Reisen ass den 29. Juli 1937 als Duechter vum Guillaume Reisen an Cécile Schammo zu Réiden/Atert op d’Welt komm. D’Hochzäit mam Jhängy Schaus vu Réiden, den d‘Bäcker- a Pâtissierhandwierk geléiert huet, war den 28. Juni 1958. Allen zwee hun si den elterlichen Betrib zu Réiden, zanter 1960 zesummen gefuert. Aus hirem Bestiednis sin fënnef Kanner gebuer gin, wou zwee Kanner leider fréihzäitig duerch en tragischt Accident gestuerwe sin. Fënnef Enkel- an eng Enkelin gehéieren haut zum Stolz vun der Famill Schaus- Reisen. Zesummen mat der Famill ass dunn d’Glas op weider zefridden a gesond Joeren erhuewe gin. (CR) (Foto: Charles Reiser)