Change Edition

Gebuertsdeeg vun den Awunner aus der Seniorie St. Joseph vu Péiteng

D'Amicale vun der Seniorie St. Joseph vu Péiteng, Member vum ZithaSenior Grupp, huet den 30. Mäi 2018 d’Gebuertsdeeg vun den Bewunner déi während engem Abrëll oder Mäi gebuer goufen gefeiert.

Et ass mat grousser Fred, datt d' Amicale vun der Seniorie allen Bewunner “Vill Gléck fir de Gebuertsdag” gewënscht huet.

Roland WERDUN, Joséphine REIFFERS-JUNGERS, Constant AREND, Marie SCHAACK-HARTERT, Irène WEIMERSKIRCH-DUHR, Margot Elisabeth NOEL-STOFFEL, Huguette NIERENHAUSEN-LICHTFOUS, Josette MAY, Marie-Madeleine FRANZEN-DONDELINGER, Sr Nelly SCHIMBERG, Sr Tarzisia PETRI, Josiane GRAF-MENU, Alice GALES-BREYER, Sr Marie-Pulchra FELTUS TRINA, Charlotte RISCHETTE-REUTER

Während dësem flotten Nomëtteg hunn d' Memberen vun der Amicale jidder Jubele e Cadeau iwwerreecht.