Change Edition

Cäciliefeier vun der Chorale paroissiale Sainte Cécile Péiteng

Cäciliendag, de 24. November 2019 goufen dräi Dammen an zwee Hären aus der Chorale Ste Cécile Péiteng wärend der Houmass fir hire jorelaangen Asaz an engem Kierchechouer vum Piusverband geéiert. D'Madamm Finnchen Scheuren-Massen mat der Goldmedail fir 30 Joer, d'Madamm Anita Wester-Ludwig an d'Madamm Marie-Jeanne Mellina-Rauen mat der Goldplaquette fir 50 Joer, den Här François Metz mat der Goldmedail mat Palmetten fir 40 Joer, den Här Erny Wiot mat der Goldplaquette fir 50 Joer. Als tréi, engagéiert an asazfreedeg Sängerinnen a Sänger op déi een ziele kann, konnten Si dës Auszeechnungen mat Houfert entgéinthuelen.