Change Edition

Trauliichter Atelier vir Kanner

25
Oct
2018
25 Oct

En Atelier vir kanner vun 6-14 Jier vir Trauliichter ze bastelen am Festsall vum Musée Rural zu Peppeng vun 14-17 hrs den 25. Oktober 2018!

Entrée : 2 Euro