Change Edition

Konferenz zum Thema : GEESCHTERBUNN : Spill matt der Angscht !

25
Oct
2018
31 Oct

Eng Konferenz vum Historiker Steve Kayser iwwert d'Geschicht vun de Geeschterbunnen den 31.Oktober ( opp Halloween )um 19.30hrs am Festsall vum Musée Rural et Artisanal zu Peppeng
Entrée 5 Euro