Change Edition

Les Amis Ayudame Luxembourg 13 Oktober 2013.

Les Amis. Ayudame Luxembourg hun op hiren Kniddelowend zu Éiter, am Centre Culturel ( Salle Irma Boes ) agelouden . Den Erléis vun dësem Owend ass geduecht fir Stroossekanner an der Drëtter Welt.