Change Edition

Familljentreffe

Um éischte Familljentreffe vun der Famill Steinmetz-Reicher, vun Èiter, hu 55 Familljememberen den 13.Oktober um Wuermerbierg deelgeholl.Bei engem gudde Pättchen a Maufel haten si sech vill z'erzielen.Vill vun hinnen hate sech scho laang net méi oder nach ni gesinn. An zwee Joer plange mir d'nàchst Treffen