Change Edition

Personalfeier Gemeng Käerjeng 2020

Am Kader vun der Personalfeier, den 10. Januar 2020 ass d'Personal vun der Gemeng Käerjeng geéiert ginn fir hier

25 Dingschtjoeren / 18 Joer politescht Mandat


- Jean-Marie BRUCH, conseiller communal - > 18 Joer Mandat

- Joseph HAMES, conseiller communal -> 18 Joer Mandat

- Christiane KLOP-LICHTFOUS, enseignante -> 25 Joer Dingscht ab 15.07.1994

- Jeannot THORN, artisan -> 25 Joer Dingscht ab 01.10.1994

Départ an d'Pensioun

- Maria DA SILVA OLIVEIRA, agent de nettoyage (500 €) -> 1. September 1992 bis den 31. Dezember 2019

- Marc HERRMANN, maître-nageur (500 €) -> 1. Mai 1999 bis den 31. Dezember 2019

- Joël KEYSER, artisan (500 €) -> 1. Mäerz 1999 bis den 31. Juli 2019

- Carlo LINK, concierge (500 €) -> 1. Dezember 1979 bis den 31. Januar 2019

- Birgit MÜLLER, agent de nettoyage (250 €) -> 17. September 2004 bis den 30. November 2019

- Henriette SALVADORE, agent de nettoyage (250 €) -> 5. Juli 2004 bis den 30. September 2019


Musikalesch encadréiert gouf de ganzen Owend vu Combo Käerjenger Musekschoul

(Jamin Batista : Guitare électrique; Greg Lamy: Guitare électrique; Giovanni Perna: Basse électrique; Joel Bly: Batterie; Cyrille Trine: Percussions).

Fir eng super Stëmmung huet den DJ Serrig gesuergt!