Change Edition

Geféiert Wanderung zou Uewerdowen Dënschdeg, 11. Juni 2019

Am Kader vum Duerffest zou Uewerdonwen organiséiert den Wanderveräin Muselfrënn Uewerdonwen hir traditionnell Duerffestwanderung, an dat den Denschdeg, 11. Juni 2019, um 14.30 Auer . Départ ass beim Veräinshaus an de rue de Meechtem zou Uewerdonwen an féiert duerch Wëngerten mat schéinen Aussichten op de Museldall. Et ginn Strecken vun 5 an 10 km ugebueden, wou Jonker an Jonggebliwener kënnen délhuelen. IVV-Stempel beim Bezuelen vun enger Startkoart vun 1,50.- € ass nët obligatoresch. No der Wanderung, wann dat erwënscht ass, kënnen nach e puer flott Stonnen um Duerffest mat Iessen an Drënken verbruecht ginn. Fir weider Renseignementer GSM : 661 26 10 52