Change Edition

Gebuertsdagsfeier bei den Muselfrënn Uewerdonwen


De Wanderveräin Muselfrënn Uewerdonwen konnt kierzlech op hirer Veräinsrees op Mieming - Silz / Esterräich deenen zwee op der Musel beschtbekannten Memberen den Marcel Hengel vun Meechtem an dem Jos Soffiaturo vun Moacher fir hiren ronnen Gebuertsdag wënschen. Di Zwee hu vum Veräin e klengen Cadeau iwwerreecht kritt an Presidentin Hilde van Beusekom huet an hirer Ried hinnen nach vill schéin Joren bei beschter Gesondheet gewënscht, an dass si nach vill Kilometer mat eis zesummen kennen trëppelen goen.