Change Edition

Fir ais Bomi Resy, Urbomi Nelly , Bopa Erny an Bopa Gast

Mir hoffen dass Bomien an Bopien gesond bleiwen an mir wenschen speziel aiser Urbomi all Guddes Fir hieren Geburtstag den Sie den 17.04 feiert. Kuss vum Max, Tim, Martine an Paul vun Nospelt