Change Edition

Theaterfrenn fir wonschkutsch

den Theaterklub Hexemeeschter vun Nacher huet geschterter Owend dësen Cheque iwwerreecht vun hiren Theaterowender vun 2019. Op deem löstigen Empfang gouf d‘Wonschkutsch am Detail an mat vill Froen/Äntwerten virgestallt . Een häerzlechen Merci un déi sympathesch Ekipp déi am Januar 2020 hir Theaterowender huet.