Change Edition

BAYERISCHEN OWEND ZU NIDDERPALLEN

26
Oct
2019
26 Oct

DEN HANDBALL CLUB ATTERT REIDEN AN DE GESANK NIDDERPALLEN ORGANISÉIEREN DEN 26.OKTOBER AB 19 AUER EN BAYERISCHEN OWEND ZU NIDDERPALLEN. BAYERISCH SPEZIALITÉITEN GINN ET HAXEN AN HENDL VUM GRILL A WEIßWURST. DRENKEN GEET ET FRANZISKANER- A FESTBEIER VUM FAASS.

UMELLEN FIR D´IESSEN BIS DEN 22.OKTOBER BEIM

BETTY HEIMERMANN (+352) 691621462