Change Edition

50 Joer Gaart an Heem Uewerkäerjeng

De "Gaart an Heem" Uewerkäerjeng feiert säin 50. Anniversaire.


Den 12. November 2017 huet de „Gaart an Heem“ vun Uewerkäerjeng an den „Käerjenger Treff“ invitéiert, fir do säin 50-jaehregt Bestoen ze feieren.


220 Invitée'en hunn dës Invitatioun ugeholl, dorënner och den Här Buergermeeschter, den Här Michel Wolter an d‘Vertrieder aus dem Schäfferot, d'Madamm Josée Anne Siebenaler-Thill, den Här Richard Sturm an den Här Fränk Pirrotte, grad ewéi den Här Paschtouer Gillen an d'Madamm Martine Stein Mergen.


Uschléissend un e puer kuerzer Usproochen gouf - nieft musikaleschem Encadrement - kalen a warmen Buffet ugebueden. No e puer flotten a gesellegen Stonnen krut dunn nach all Invité e klenge Souvenir mat op den Heemwee.


Di nächst Aktioun fënnt um Käerjenger Chrëschtmaart (8, 9 an 10. Dezember) statt, wou de Gaart an Heem Chrëschtbeemercher verkeeft. E Liwwer-Service gëtt och ugebueden. Virbestellungen ginn elo schon ënner „ctf.uewerkaerjeng@outlook.com“ oder per SMS (621/279 751) entgéintgeholl.


De Comité setzt sech folgendermoossen zesummen: DE JONG Jeff, HAMES Josy, DE JONG Hary, THOMA-WESTER Mady, DE JONG-SCHAMBOURG Marie-Jeanne , KLEIN Änder, KIEFFER Christophe , KIEFFER-THILL Romy, MENARDI Pascal, NILLES Jang, REDING Christian, ROESER Marco, SERESSE Sascha, STEINBACH Carine, VOLZ Marceline