Change Edition

Merci SEAT Club Lëtzebuerg

D'Fondation Autisme Luxembourg hat d’Visitt vum SEAT Club Lëtzebuerg op eise Site vu Munshausen. Mir kruten e Scheck iwwerreecht deen eis Aktivitéiten ënnerstëtzt. Dës war och eng Geleeënheet fir hinnen eis Atelieren ze weisen an ze erkläre wéi eist Personal eis Usagëre hëlleft. Villmools Merci fir dëse Geste.