Change Edition

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Munshausen


d'Christiane KRIER-PETERS huet d'Detailer vun den Stierwakten 1698-1797 vun der Paar Munzen (Munshausen) an www.luxroots.com opgeholl.