Change Edition

E Fiels ass beim Schéissendempel gerutscht

Duerch e Fiels deen erofgerutscht ass, huet d´Gemeng Waldbëlleg d´Trapen vir erof bei de Waasserfall vum Schéissendempel gespaart. Respektéiert wegl. d´Uweisungen déi um Schéissendempel affichéiert sënn.