Change Edition

LËTZEBUERGER SCHREIFWEIS


D'A.s.b.l. "Moien-Eng Bréck fir eis Sprooch" organiséiert Course fir Lëtzebuergesch schreiwen ze léieren, déi vum Ministère de l'Education nationale a vun der Formation professionnelle conventionnéiert sinn.

Dënschdes, 10 Owender, vum 4. Mäerz 2014 un, vun 19.00 Auer bis 21.00 Auer.
(An der Ouschtervakanz si keng Coursen)
4.3. / 11.3. / 18.3. / 25.3. / 4.4. / 22.4. / 29.4 / 6.5. / 13.5. / 20.5.

Adress: Centre culturel Arthur Thinnes, rue Arthur Thinnes zu Monnerech.

Renseignementer an Umeldung: moienasbl@pt.lu oder Tel. 621 677 257