Change Edition

Den éischten Schnéi mat em éischten Schnéimann och am Osten vum Land..