Change Edition

WANTERCONCERT

Am vollbesaten Centre Turelbaach huet d'Mäerzeger Musik an d'Jugendmusik ënnert der Directioun vu Laurence STEICHEN an Tom BRAQUET hir WinterLights präsentéiert. D'Solistinnen Lisa D'Harcour bei Rhapsody for Saxophone and Band an d'Laura GILSON bei Dreamsong hun de Publikum begéschtert. Durch de Programm gefouert hun Julie Scheuren, Laura Gilson an Marie Bolmer.