Change Edition

Impressiounen vum offiziellen Lancement vum Mäerzeger Télévie- Zenter

Am Kader vun hirer desjähriger Seniorefeier vun der Gemeng Mäerzeg war zugläich den offiziellen Lancement vum Télévie- Zenter am Centre Turelbaach.

(Fotoen: Charel Reiser)