Change Edition

Pizza-Verkaf vum Grupp St. Michel Miersch

Fir e bëssi Täschegeld fir hirem Summercamp an Polen an an Tschechien ze verdéngen hunn d'CaraPio vum Grupp Saint Michel Miersch (Lëtzebuerger guiden an Scouten) wéi al Joer erëm Pizzaen beim Home St. Michel verkaf. Eng 120 Pizzaen aus dem selwergebaute Steenuewen waren um Enn vun engem laangen Dag verkaf.

Mer hoffen et huet keen missen ze laang waarden an dat et jidder engem gutt geschmaacht huet.