Change Edition

Graaft vum Batty Weber

1) Graaft vum Batty Weber

2) Urnenkierfecht

3) Hinzerter Kraiz

4) Metale Statue um Kierfecht

5) Marberstatue op engem Graaft

6) Kleng Statue ouni Graaft um Staater Kierfecht

Bai 2) gesait een d'Nimm-bei klenger Publikatioun vlaicht nött mei?!