Change Edition

Ënnerstëtzung fir d’Mierscher Kannerduerf

Ënnerstëtzung fir d’Mierscher Kannerduerf.

De Vintage Mustang Club of Luxembourg spend EUR 2.500,- fir Déieren Pädagogik

Mersch.

Am Kader vun enger klenger Feier um Site zu Miersch vum SOS Kannerduerf Lëtzebuerg huet de Präsident Nic JUNGERS an Memberen vum Comité vum Vintage Mustang Club of Luxembourg e Scheck vun EUR 2.500,- un d‘Direktioun vum Duerf, vertrueden duerch Mme Cynthia CONZEMIUS an den Här Jean-Paul KARPEN, iwwerreecht.

Obwuel COVID-19 et dem Club nët erlaabt huet säin 30. Gebuertsdag mat sengem Treffen am Oktober zu Munneref ze feieren, huet de Club awer un der Traditioun festgehal fir dem Kannerduerf seng 2014 ugefangen Zesummenaarbecht och an dëser schwéierer Zeit zou ze gestoen.

Am Kannerduerf fléissen des Suen exklusiv an déi pädagogesch Déieren Ënnerstëtzung, e Programm den elo bal 20 Joer zu Miersch eng ronn 30 Kanner beim Stäerken vun hirem Verhalen an der Entwécklung vun hiren perséinlechen an sozialen Kontakter begleet.

D’Gebuertsdagsfeier vum Mustang Club zu Munneref ass op den 9. an 10. Oktober 2021 verluecht an sécher halen déi Verantwortlech vum Veräin och fir dat kommend Joer un hirer Wuel Dot fest.


Legend zum BILD: Jean- Paul KARPEN (Kannerduerf), Donny WAGNER (VMCL), Nic JUNGERS (VMCL), Jérôme JEITZ (VMCL), Cynthia CONZEMIUS (Kannerduerf), Marc LEDERLE (VMCL)