Change Edition

Eierewuecht virun der Kierch

An der Nuecht vum 1. op den 2. Oktober hunn Guide a Scoute vum Grupp Saint Michel Miersch um Virowend vun der Journée de la Commémoration Nationale virun der Mierscher Kierch zu Eieren vun de gefaalenen Resistenzler, Pupilles de la Nation, Emgesiedelten an Zwangsrekrutéierten eng Eierewuecht gehalen.