Change Edition

E flotte Kado fir d'SOS Kannerduerf Lëtzebuerg : "De Charly a seng kléng Frënn"

En immens léiwe Geste vum Här Charles Peters, deen eis 36 Exemplaire vu sengem Buch "De Charly a seng kléng Frënn" geschenkt huet - e léierräicht Kannerbuch op lëtzebuergesch fir jiddereen! Am Numm vun de Kanner, e ganz grousse Merci!