Change Edition

Blummen

1) Pissblumm matt Bai

2) Ginzblumm

3) Blumm dei dreiht

4) Tulpen matt bai

5) bei beim Job

6) Kleng Blummen

7) Steeseler Blumm (Basketfarwen)

8) kleng Magreitchen

9) Pissblumm

10) Baam an der Blei

11) Zierblummen am Gaart

12) Wisenblum

13) nach nie virdrunn gesinn