Change Edition

„Anciennes motos au Luxembourg“ hu Bilanz gezunn

Et wore vill aktiv Memberen dëser Deeg op d’Joreshaaptversammlung vun den „Anciennes motos au Luxembourg“ (Amal) zu Miersch komm. De President huet d’Gäscht begréisst a mat Bedaueren ëm Francis Housse senger geduecht, deen zënter der éischter Stonn Member a laang Joere Comitésmember wor, jo souguer zum Éireconseiller ernannt gouf, a vru kuerzem verscheed ass.

De Françis Housse wor e patente Kärel dee fir jidderee parat stoung fir ze hëllefen. E polyvalenten Handwierker, dee sech op verschiddene Gebitter gutt auskannt huet, sou ënnerschiddlech se och waren, ausserdeem och molen a Konschtwierker aus der Schrottkëscht zaubere konnt. Leider gouf de Francis virun e puer Joer krank an huet sech missen zeréckzéien.

No der Gedenkminutt huet de President nach e puer Wuert iwwert d’Toleranz a Frëndschaft geschwat. Wéi d’Amal virun 32 Joer gegrënnt gouf, haten déi jonk Memberen Maschinne vu villäicht 15 Joer, duerfir wir et net richteg, deenen eventuellen neie Memberen d’kal Schëller ze weise wann hiert Gefier (nach) net sou richteg al ass.

De Sekretär Änder Grethen huet op d’Saison 2010 gekuckt. Niewent deenen traditionelle, vun der Amal organiséierte Sortie goufen eng Hellewull Manifestatiounen an den Nopeschlänner besicht.

De Caissier Nico Housse huet de Finanzbericht virgeluegt a krut Décharge. Nei an de Comité koum de Camille Majerus an de Fränz Mertens, dee seng Kandidatur net méi erneiert huet, krut fir seng gutt Aarbecht Merci gesot. Deen neie Comité koum e puer Deeg derno zesumme fir déi eenzel Chargen opzedeelen an de Manifestatiounskalenner auszeschaffen.

De Comité gesäit esou aus: Éirepresident: Goy Feltes; President: Paul Galles; Vizepresidenten: Jules del Col a Camille Majerus; Keesssier: Nico Houss; Sekretär: Änder Grethen.

De Stamminee gëtt doduerch méi attraktiv gemaach, datt eventuell technesch Problemer mat de Memberen hiren historesche Maschinnen analyséiert an diskutéiert ginn, an domatter eng Léisung fonnt gëtt.

De Manifestatiounskalenner (Amanifka) gesäit véier veräinseege Manifestatioune vir: Kickstart-Go-Challenge Tunn Schoup, Randonnée Francis Housse, Randonnée Pit Schiltz an Saisonenntierche. Da gëtt et ower nach eng ganz Rëtsch Manifestatiounen am Ausland wou Amal-Memberen wäerten untrieden.

Den internationalen „Tour de Luxembourg“ fir historesch Motocyclette mat Stëtzpunkt um Camping Fuussekaul den 3. bis 5. Juni gëtt onofhängeg vun der Amal an Zesummenaarbecht mat enger Équipe an dem Camping-Management organiséiert. (C.)