Change Edition

4 Beener

1) meng Noppösch 2) de Kinneg ass grad erwecht 3) zu zwee 4) schein an der Reih