Change Edition

Journée de la Commémoration Nationale 2022 zu Miersch

09
Oct
2022
09 Oct

Wéi all Joer organiséiert d' Administration communale de Mersch och dëst Joer zesummen mam Dechen Felix Steichen d'Journée de la Commémoration Nationale. Ennerstëtzt gi si dobäi vun de Geschichtsfrënn vun der Gemeng Miersch an dem Mierscher Grupp Saint Michel vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten.


Dëse Sonndeg erënnere mir nees ob eng besonnesch Art a Weis un d'Affer vum Naziterror. Dobäi gëtt, stellvertriedend fir all Affer aus eiser Gemeng, de Fokus op ee Mënsch geluecht. Während dem Gedenkgottesdéngscht gëtt mat engem Kuerzfilm d'Schicksal vun dem 19 Joer jonken Régine beliicht. Eng beweegend Geschicht vun engem Bierenger Meedchen dat hei an eiser Gemeng opgewuess ass, hei gewunnt huet bis ... dat hatt eleng an d'Friemd geschéckt ginn ass.


Well et dëst Joer och nach 80 Joer hier sinn, dat déi Lëtzebuerger Jugend zwangsrekrutéiert ginn ass, hunn d'Geschichtsfrënn vun der Gemeng Miersch mat der Ënnerstëtzung vun der Administration communale de Mersch an dem Grupp Saint Michel vu Miersch zousätzlech och nach ee Buch zum Film rausbruecht. D'Buch gëtt op Kommemoratiounsdaag an der Dekanatskierch virgestallt an ass nom Gedenkgottesdéngscht och do ze kréien.


Rendez-Vous zu Miersch an der Dekanatskierch den 9. Oktober 2022, um 10h30. (Départ Cortège um Parking Schlasspesch: 10h15)