Change Edition

Fotoausstellung am Restaurant Beim alen Tuurm

01
Jul
2018
31 Dec

Den Eric Heimermann invitéiert Iech ganz häerzlech op seng Fotosausstellung am Restaurant "Alen Tuerm" zu Miersch, all Dag vun 11:30 bis 15:00 a vun 18:00 bis 24:00 Auer. Sonndes a Méindes ass zou.

De Vernissage vun der Fotosausstellung, ass den 7. Juli 2017 vun 16:30 bis 18:30 Auer.

Info via eric.heimermann@hotmail.de oder op der

Internetsäit www.photography-by-eric .com