Change Edition

Ausstellung Balafré und das Wolfsrudel im Merscher Wald

23
Sep
2019
23 Sep 25 Oct

D'Buch Balafré und das Wolfsrudel im Merscher Wald ass am Kader vum LEADER Projet HistoSchool entstanen.
De Projet huet d'Zil Unterrechtsmaterial an Aktivitéite fir d'Grondschoulen an der Regioun ronderëm d'Geschicht vun den Uertschaften a Gemengen auszeschaffen an dat an direkter Zesummenaarbecht mat de Schoulen.
Déi historesch So iwwer Wëllef aus dem Mierscher Bësch, baséiert sech op eng Erzielung vum Roger Hilbert, d'Illustratioune si vu Schüler vum Lycée classique de Diekirch – Bâtiment de Mersch.

Ausstellung vum 23. September bis den 25. Oktober 2019 am Mierscher Kulturhaus.
D'Ausstellung ass op vu Méindes bis Freides vun 14:00 -17:00 Auer.