Change Edition

Et muss schon am Stall gefiddert ginn