Change Edition

Touristemagnéit Manternacher Fiels

Generalversammlung vum Syndicat d’Initiatives Manternach (SIM)


Nët manner wéi 12.786 Naturfrënn/dinne sinn 2020 op dem Wanderwee „Traumschleife“ an der Manternacher Fiels gezielt ginn. An dëst Jar waren et der bis den 20. Abrëll mat ronn 2.800 well dräi mol méi wéi d’lescht Jar. Dës Zuele konnt en houfrege President Josy Fisch op der Generalversammlung vum SIM verkënnegen, déi och dëst Jar leider net wéi gewinnt bei engem excellente Patt aus der Manternacher Fiels an engem gudde Mäifelche konnt ofgehale ginn.

Begréisst goufen e.a. de Buergermeeschter Jempy Hoffmann a Membre vum Schäffen- a Gemengerot, den Dechen Claude Bache, de Fieschter Luc Roeder, de Regionalpresident vun Natur an Emwelt, Emile Mentgen a Vertrieder vun den Nopeschsyndikater. De President huet sech bei allen, déi am leschte Jar matgeschafft hunn, bedankt a besonnesch der Gemeng an der Naturschutzverwaltung merci gesot fir hir gutt Ënnerstëtzung.

Den Aktivitéitsrapport, virgedroe vun der Sekretärin Marylène Heinz-Kayser war wéi gewinnt gutt gefëllt, mam Akzent op dem Ënnerhale vun de Wanderweeër mat de respektiven Ariichtungen, der Journée du gibier (System @home) an der Lies am Syndikatswéngert an der Manternacher Fiels. E besonnesche Merci goung un den Aby Duhr an séng Equipe, déi sech d’Jar iwwer ëm de Wéngert këmmeren. Am leschte Jar si vum SIM ronn 600 Aarbechtsstonnen an der Natur geschafft ginn. Luef an Unerkennung huet de Syndikat vum Tourismusminister kritt, deen de 16. Oktober eng Visite an der Manternacher Fiels gemaach huet.

D‘Trésorière Monique Picard konnt mellen, datt 155 Membren hiere Beitrag bezuelt hunn. D’Jar schléisst mat engem zolitte Boni of an d’Kees ass kärgesond. Geplangt ass duerfir d’Uschafung vun enger Camionette fir an Zukunft besser equipéiert ze sinn. Nodeems de Keessereviseur Carlo Heinz eng virbildlech Keesseféierung bescheinegt haat, ass de Bilan eestëmmeg ugeholl ginn.

De Feeschter Luc Roeder huet duerno de Point iwwer déi aktuell Situatioun gemaach an e.a. en neie Balisage vun de Weeër vun der ANF ugekënnegt Hien huet dem SIM félicitéiert fir déi vill a gutt Aarbecht déi geleescht ginn ass.

A séngem Schlusswuert huet de Buergermeeschter dem President Josy Fisch mat séngem äerdege Comité fir säi groussen Engagement am Déngscht vun der Natur an dem Tourissem merci gesot an och weider déi voll Ënnerstëtzung vun der Gemeng versprach.

Am Comité sinn aktuell: Josy Fisch, Marylène Heinz Kayser, Monique Picard, Georges Konsbruck, Christiane Merten-Roth, Sylvie Molitor, Georges Oswald, Albert Schumacher, Marc Strotz, Claude Theisen, Félicie Vitali-Schneider.