Change Edition

Krautweschdag bei der Grott

Och dëst Jar war rëm en Mass bei der Grott zu Manternach. Den Dechen Claude Bache ass an sénger Priedegt op d'Geschicht an d'Bedeitung vun dësem Fest agaangen an huet d'Wëscher geseent.