Change Edition

Drauwelies an der Manternacher Fiels

D’Sonn haat et och dëst Jar rëm eng Kéier gutt gemengt an sou konnt de Syndicat d’Initiatives ënner der Leedung vun séngem President Josy Fisch an séngem Wéngert an der Manternacher Fiels schéin a gesond Drauwen (Pinot gris an Auxerrois) liesen. Et war näischt erkaalt an de Behank war gutt, mee well d’Viggel hiren Deel scho gelies haaten, ass d’Rekolt dëst Jar e bësse méi kleng ausgefall. Dat huet déi gutt Laun awer net verduerwen an sou huet den Aperitif beim Chalet „Fuussebau“ méi fréi wéi gewinnt ugefaangen, éier et un den Dësch gaangen ass, wou fläisseg Damme vum Veräin fir kräftege Kascht gesuergt haaten. Wéi ëmmer huet e gudde Patt aus der Fiels net gefeelt. An elo waarde mer gespaant op den 19er Cru, deen den Aby Duhr, deen de Wéngert d’ganz Jar iwwer an der Rei hält, aus den Drauwe maache wärt.