Change Edition

Drauwelies an der Manternacher Fiels

Bei schéinstem Wieder konnt de Syndicat d’Initiatives de 27. September an séngem klenge Wéngert an der Manternacher Fiels d‘Drauwe liesen. D’Qualitéit war aussergewéinlech gutt a jiddfereen ass gespaant op den neie Wäin. D’Aarbecht ass fléck vun Hand gaangen an duerno huet de President Josy Fisch op de Buffet invitéiert, dee fläisseg Dammen beim Chalet vum Syndicat opgeriicht haaten, dat natierlech bei engem gudde Patt aus der Fiels.