Change Edition

Wéi d'Zäit vergeet !

Dat wor an de Siewenzeger ons Stäereplaz !

Voll Liewen mat vill Geschäfter a Romantesch !

Du gouf ëmgebaut, ma t'war net alles fir d'Kaz !

Haut geet nun eben alles méi bürokratesch !