Change Edition

Waasser! Waasser! Waasser an der Mamer

Wann d'Bächelchen eemol richteg Waasser kritt,

Da kréien déi kleng Fësch och eemol hier Britt !