Change Edition

Lëtzebuerger Lidder däerfen net verluer goen...

Nu so nach een eis al Lëtzebuerger Lidder wieren net méi fir haut...
D'Fotoë si vun haut de mueren 9 Auer,
d'Lidd vum Méchel Lenz an J. A. Zinnen vun 1827 aus dem
Stomps'e Guill sengem Buch vun 1898...
dat sinn 185 Joer hier... also...
Wou woar dann do d'Sonn wéi de Mound sech nach net verdréckt hat ?