Change Edition

Esou Biller si gudd fir d'Moral !

Sou een Himmel deet ee gäer plangen,

Och grad an dëser schwéirer Zäit,

Ma si roden eis : « bleif dobannen »

Wann dir och net vill doru läit !

Du kanns jo mol ee Liddche sangen,

Dat ass ee gudden Zaitverdräif !