Change Edition

Den Zuch , kleng a ganz kleng !

De Jhangli fiert den Houwald erop
O wär hie gutt douewen op der Hesperkopp.
D' Maschinn wackelt iwert d' Schinnen dohin.
Vun elauter Damp kënnt dir nët méi ganz vill gesin. - A-ha !

De Scheierbierg erof do geet ët méi schnell.
Do héiert een d' Gebimmel nëmme vun der Schell.
Zu Réimech op der Gare hält en een Abléck.
Do gët en ëmgedréit a flott geet et nees z'réck.

Refrain :

Do gëtt hien, hei gëtt hien, hei gëtt hien, hei gëtt hien –

Uhu hu hu hu hu ... Uh hu hu hu hu, Bip, bip

Uhu hu hu hu hu ... Uh hu hu hu hu hu hu

Säi Frënd de Charly as ee Geck.
E fiert duurch d' Avenue erof iwert d' nei Bréck.
Laanscht d' Charlys-gare an de Rollengergronn.
Do brauch en ongeféier annerhallef Stonn. - A-ha !

Zu Iechternach do kënnt en un.
D' Sprangprozëssioun déi wor ower e Mount virdrun.
Mee d' Voyageuren Déi sin apaart.
Da gët eeben op déi vum nächste Jor gewaart.

Refrain :

Am Kongo freet sech haut all Af.
Well mir hun onsen Zichelchen dohin verkaf.
All Neger as geschwënn gutt drun.
Wann si emol de Jhängelchen dohannen hun. - A-ha !

Duerfir halen mir op d' Eisebunn.
Wou dir och hi wëllt fueren. Dir kommt ëmmer un.
Oft mat Verspéidung mee 't as egal.
Durcherneen gerësselt ower, dir kritt d' Féiss nët kal ! 3 x

--- U-hu-hu