Change Edition

Cäecilendag ass de Sängerdag !

De Cäeciliendag ass fir all Sänger a Musiker een Eirendag,

ma dësst Joer huet de Corona Villen ee Stréch duerch d'Rechnung gemaach !

Duerfir hei ee klengen Trouscht an ee grousse Merci fir déi vill Hëllef vun alle Säiten.