Change Edition

Brëtzelssonndeg gesongen, dat ass super an dat kënnt vu Bëllia "Leo Braun".

Eng wonnerbar Iddi fir ee schéinen alen Lëtzebuerger Brauch ze erhalen !

Elo gi mir erëm méi gebieden doheem ze bleiwen, da soll a muss een sech beschäftegen (fir net op domm Gedanken ze kommen) !

Do kënnen eis Lidder eng Ofwiesselung sinn : Sangen a musizéieren !
Als Archivar vu Lëtzebuerger Lidder (4000 Wierker mat Wierder a Nouten)
hunn ech ee flott a lëschtegt Lidderbuch, schonn deen 2te Band, unzebidden.
« Lëtzebuerger Lidder däerfen net verluer goen »
No deem Moto gëtt et ëmmer méi wichteg dat ze retten wat nach ze retten ass.
Eise Kulturpatrimoine muss weider liewen fir eis Nokommen !
Wann dir emol ee Lidd vu fréier sicht, da frot no, villäicht ass et a mengem Archev ze fannen an deen ass och allzäit op fir raritéiten!
Jean Kandel 7, rue Luitgardis L-8244 Mamer
621 665 212 jeankandel@pt.lu