Change Edition

Gudd gelaunt op der Pétanque Piste

Emmer Mëttwochs treffen sech d”Boullisten” zu Luerentzweiler um pétanque-terrain fir boules ze spillen, eng vun villen Sports-Aktivitéiten ,déi de Club Uelzechtdall den Senioren aus deenen de 9 Gemengen am Dall ubidd.