Change Edition

EEN DAG AN DER NATUREng gutt 40 Leit hunn sech op Invitatioun vum Gaart an Heem Luerenzweiler am Luerenzweiler Bësch afonnt fir e flotten an interessanten Trëppeltour duerch de Bësch ze ënnerhuelen. De Fierschter den Här Manuel Reichling huet Erklärungen zum Weier mat der flotter Platz bei der Quellefassung " GROUFT " ginn, weider goung et op d´" FAUTELFIELS" bis hin bei den " NEOLITHIKUM " . Bei Gegrilltem an engem gudde Patt ass de flotte Nomëtteg op en Enn gaangen.


Fotoen: Steyer - Fonck Alice

copyright