Change Edition

Soirée "élèves méritants" vum LRSL

E Freideg de 5.Juli 2019 goufen d' Schüler vun deenen eenzelne Klassen vu 7e bis 2e aus dem LRSL fir hir excellent schoulesch Leeschtungen virun den Elteren an Enseignanten vun der Direktioun ausgezeechent. Fir eng feierlech Ambiance hu Schüler mat Theater a Musek gesuergt. Eis beschte Félicitatiounen!