Change Edition

Buergbrennen zu Léifreg 2011

Wéi all Joër war och zu Léifreg den Sonndeg 13. März daat traditionnelt Buergbrennen hannert der Bud.
Géint 18.00 hun sech d'Awunner um Camping Feider getraff fir Eeër mat Speck an Fritten zesummen ze iessen, dei d'Jugend vu Léifreg virdrun agesteiert hun.
Duerno sin se all zesummen bei d'Buerg gangen wou déi Klengst d'Buerg ugefong hun.