Change Edition

Generalversammlung vun den Fraen a Mammen Leideleng

D’Generalversammlung vun den Fraen a Mammen den 31. Januar 2017 war d’Geleegenheet fir zréckzeblécken op d’Joer 2016. Nieft dene ville Memberen vum Veräin, déi den Wee an den Kultur- a Veräinszentrum „An der Eech“ fonnt haten, waren och d‘Madame Buergermeeschter Diane Bisenius-Feipel, eng Rei Hären aus dem Gemengerot an och den Här Paschtouer Romain Kroeger do.

No der Begréissung vun der Präsidentin Madame Andrée Sunnen-Klein, ass den Tätegkeetsbericht vun der Sekretärin, Madame Béatrice Brepsom virgeluecht gin.

Och 2016 waren d'Fraen a Mammen rem vill ennerwee:

Visites guidées vun der Ausstellung Orchideen, Kakao & Kolibri am Naturmusée an vun der Abtei Neimünster, d’Sortie op d’Schueberfouer, den Ausfluch op Nanzeg waren all Kéiers e grousse Succès. En ganz besonnegen Moment war 2016 och d’Visite vun der Fête des lumières zu Lyon.

Mee et gouf och wéi all Joers vill geschafft fir d’Organisatioun vun den traditionnellen Aktivitéiten wei z.B. d’Kannerfuesparty vun Fetten Donneschden, d’Fréijoersfest vum 13. März an de Chrëschtmaart vum éischten Advent. Do dernieft war de Veräin bei enger ganzer Rei Manifestatiounen, déi vun der Kierch, vun der Gemeng oder vun der ACFL organiséiert goufen, präsent.

Déi Manifestatiounen ware ganz gutt besicht an dat huet sech och an der Kees bemierkbar gemaach. Sou konnt d'Joer 2016 finanziell net nëmmen positiv ofgeschloss gin, mee direkt 3 Schecker am Wäert vun iwwer 10 000 € konnten iwwerreecht gin!

No der Usprooch vun der Madame Buergermeeschter an den Wierder vum Här Paschtouer, konnten d'Vertrieder vun den Associatiounen déi en Don kruten hier Organisatiounen virstellen.

Bei enger klenger Agape - engem gutt gefëllten Kéisplateau - ass den Owend gemittlech ofgeschloss gin... D'Fraen a Mammen Leideleng sin demno prett fir 2017!