Change Edition

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Lenningen


de Marc PLETSCHET huet d'Detailer vun 1.674 Stierwakten 1860-1923 vun der Gemeng Lenneng (Lenningen) an www.luxroots.com opgeholl.